×

Georadar Yer Radarı- Jeoradar

Firmamız, Jeoradar Çalışmalarında,  İsveç yapımı “Geoscanner Sweden AB” marka “AKULA 9000  Kontrol ünitesi ve yine “Geoscanner “marka 70-200-300-1000 MHz kapalı sistem GPR antenlerini kullanmaktadır.

Geoscanners AB ürünü GPR Sistemleri, şu anda en kompakt ve başarılı GPR  sistemlerinden biridir. Sistemler eş zamanlı ham veri akışını üzerindeki ekrandan iletir. Bu sayede çalışma sırasında gözlemlediğiniz ham veriden yola çıkarak gerekirse çalışmanın seyrini değiştirebilir veya yeni tarama modelleri oluşturabilirsiniz. Çalışma sırasında kolaylık sağlayan bir diğer husus ise Geoscanners AB’nin sunduğu önemli özelliklerden biri olan “air-coupled”  yani yere temas etmeyen antenleri de sunmasıdır. Bu sayede anteni tespit ettiğiniz profiller boyunca hareket ettirirken araziden karşılaşacağınız engellere çok fazla takılmazsınız. Bir diğer farklı anten elektroniğine sahip “horn” özellikli antenler de sunulmaktadır. Bu sayede anteni bir araca yerleştirip seri veri toplayabilirsiniz.

Georadar Nedir? Jeoradar Nedir?

Fakat unutulmamalıdır ki ham veri, konusunda uzman kişilerce GPR’ a özel veri – işlem yazılımlarında işleme tabii tutulup yorumlanmalıdır. Yine Geoscanners  AB kendi veri – işlem yazılımı olan GPRSoft Pro ve 3D’yi de sunmaktadır.

Yer Radarı (GPR); yeraltı yapılarının çeşitli frekanslardaki ( 1-1000 MHz) EM dalgaları kullanılarak belirlemesi esasına dayanır.

Radar sistemi sinyal üreticisi, verici ve alıcı antenler ile bir kayıt birimi içerir.Yer radarı, bir kaynak tarafından yer içine gönderilen ve zaman içinde değişen elektromanyetik alanları kullanarak yer altı incelemesi yapar. Değişken zamanlı elektromanyetik alanlar, elektrik ve manyetik alanların bileşiminden oluşur. Bu iki alan, yer altında bulunan materyallerin etkisi altında değişir ve birbirlerini etkiler. Yer radarı tekniğinde, bu iki alandaki değişimlerin yardımıyla, yer altındaki yapıların elektriksel özellikleri gözlemlenir .
Jeoradarın (Yer Radarı – GPR) Kullanıldığı Alanlar

1 Yeraltının Haritalanması
* Metalik yada Metalik Olmayan (Gaz Boruları, atık Boruları, telefon Kabloları vb) yapıların Bulunması
* Yeraltındaki Anomali Kütlesinin Bulunması
* Ana kaya Derinliğinin Belirlenmesinde
* Karstik Alanların Haritalanmasında
* Irmak ve Göl Tabanlarının Haritalanmasında
* Yanal Süreksizliklerin ve Litoloji Değişimlerinin Belirlenmesinde
* Yeraltında Maden Alanlarının Haritalanmasında
* Heyelan Düzlemlerinin Araştırılması ve Haritalanmasında

2 Yıkıcı Olmayan Etkisi ile Köprü ve Tünel Araştırmalarında
* Yeni Yapıların İnşa edileceği yerlerin uygun olup olmadığına karar verilmesinde
* Yeni Yapıların iç Kısımlarının araştırılmasında
* Restorasyon Amaçlı Çalışmalarda yapının son durumunun ortaya konmasında
* Duvar ve Zemin Araştırmalarında
* Kolonların ve bağlantı yerlerinin araştırılmasında
* Tünel araştırmalarında,
* Park ve garaj alanlarının belirlenmesinde,
* Beton yada duvar arkalarındaki boşlukların yerlerinin belirlenmesinde
* Beton kalınlıklarının ölçülmesinde

3 Yol Araştırmalarında
* Asfalt ve Beton Kaldırımların Kalınlıklarının Haritalanmasında
* Yol kaplamasının (asfalt vb) Kalite Kontrolünde
* Yol vb Yapıların Altındaki Boşlukların Belirlenmesinde
* Asfalt, Beton vb Yapılardaki Deformasyonların Belirlenmesinde

4 Arkeolojik Araştırmalarda
* Eski Medeniyetlere Ait Yapıların ve Eski Parçaların Yerlerinin Belirlenmesinde
* Arkeolojik Alan Çalışmalarında

5 Yapı Analizinde
* Kolon ve Kirişlerdeki Demir Donatının Görüntülenmesinde
* Mevcut Yapı Temel Tipinin Belirlenmesinde
* Kolon ve Kirişlerdeki Süreksizlik Araştırmalarında

6 Çevre Araştırmalarında
* Dolgu Alanların Ortaya Çıkarılmasında
* Atık Alanların Belirlenmesinde
* Yeraltı Kirlilik Araştırmalarında
* UXO ( Patlamamış Patlayıcı Maddesi Araştırmasında)